Koncernen

Vi är en del av Sparc Group sedan 2022. Vi sätter det hållbara företagandet högt med målet att vara branschens mest konstruktiva och ansvarstagande samhällsaktör, nu och i morgon. Som grupp erbjuder vi installationsbranschens mest attraktiva, trygga och kompletta helhetserbjudande. För entreprenörer, av entreprenörer.

Med fokus på människan

Det är i mötet mellan människor – företagare, medarbetare, samarbetspartners och våra kunder – som det händer. Det är där gnistan tänds.

Vår största drivkraft är att skapa mervärde. Vi vet att kunderna frågar efter enkla, smarta helhetslösningar. Vi vet att det finns starka entreprenörsdrivna bolag som vill vidare, som vill mer. Vi vet att ensam inte är stark.

Genom Sparc för vi samman installationsbolag kring en stark marknadsinriktad agenda: att skapa branschens mest attraktiva, trygga och kompletta helhetserbjudande som möter och matchar marknadens önskemål och behov. Genom att vara involverade tidigt i projekten kan vi samordna och optimera installationer för bästa möjliga utförande, funktion och ekonomi för våra kunder.

Läs mer på www.sparcgroup.se

© DirectPartner Stockholm AB, Org.nr 556563-5777