Integritetspolicy

Vi följer nuvarande och kommande föreskrifter i GDPR och betraktar personuppgifter som en värdefull tillgång som är värd att skyddas.

Hantering av personuppgifter

Som en marknadsledande aktör inom säkerhet förstår vi vikten av att behandla dina personuppgifter med hög integritet. När du samarbetar med DirectPartner kan du alltid känna dig trygg i alla led.

Personuppgiftspolicy

DirectPartner skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till vår verksamhet. Dina personuppgifter behandlas och sparas av oss för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, ta kontakt eller ge den information som efterfrågas. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådan som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du tar en kontakt med oss.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer och e-post. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Personuppgifter hos Securitas Direct

För oss på Securitas Direct är det självklart att hålla personuppgifter lika trygga och säkra som ditt hem eller ditt företag. För att kunna lämna erbjudanden till dig eller leverera den tjänst du beställt, krävs att vi samlar in och hanterar din företagsinformation, men också några personuppgifter för den som har ansvar för säkerhetssystemet.

I det fall du väljer att bli kund hos oss påverkar ditt val av teknisk lösning, användning av våra produkter, tjänster och användarverktyg samt vilka personuppgifter vi hanterar. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter i vår integritetspolicy som du hittar på www.securitasdirect.se/villkor. Integritetspolicyn kan uppdateras från tid till annan, men du återfinner alltid den senaste versionen på nämnd webbsida, vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera om ändringar gjorts.

Tänk på att i det fall du som kund hanterar personuppgifter som samlas in via våra produkter och tjänster, kan du enligt gällande lagstiftning ha vissa skyldigheter gentemot tredje part vars uppgifter samlas in. Detta kan t ex vara kontaktpersoner i händelse av larm eller bilder du tar med våra produkter där personer medverkar.

Cookiespolicy

www.directpartner.se som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda
Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.

© DirectPartner Stockholm AB, Org.nr 556563-5777